Stowarzyszenia

Jeżeli chcesz poznać innych Polaków, poczuć się pewniej poza granicami naszego kraju – poszukaj polskich stowarzyszeń.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia pomagają Polakom za granicą. Dzięki nim pielęgnowane są także polskie tradycje. Poprzez stowarzyszenia ma się ciągłą styczność z językiem polskim, stowarzyszenia wspierają naukę polskiego dzieci z par mieszanych lub par Polaków. Organizacje te bronią praw Polaków, propagują polską kulturę, sztukę, język, tradycje. Pomagają pielęgnować więzy z ojczyzną, poznawać rodaków.

Stowarzyszenia

Zyskujemy przez przystąpienie do tego typu stowarzyszenia poczucie, że nie jesteśmy sami, że ktoś pomoże nam rozwiązać problemy. W stowarzyszeniu zawsze można liczyć na radę i na wsparcie w różnych sytuacjach. Znajdziemy dzięki nim pomoc psychologa, wsparcie dla osób, które czują się samotne i zagubione po wyjeździe z Polski. Organizacje tego typu pełnią ważną rolę dla Polaków, ponieważ pozwalają im kultywować tradycje, nie zapominać swojego ojczystego języka. Są też miejscem, gdzie możemy spotkać osoby z podobnymi problemami.

Artykuł napisany przez: http://insaw.net.pl/